Zapraszamy do współpracy firmy oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (pośredników finansowych, ubezpieczeniowych, biura kredytowe czy odszkodowawcze itp.).

Oferujemy:

 • atrakcyjne, jasne i przejrzyste warunki współpracy,
 • intuicyjne narzędzia obsługi,
 • wsparcie marketingowe,
 • najlepszą opiekę prawną renomowanej kancelarii prawnej,
 • możliwość budowania własnej struktury.

Szukamy nowych partnerów biznesowych dysponujących kontaktami w branży sprzedaży usług finansowych (pożyczki, kredyty, konsolidacje), którzy posiadają dostęp do osób, którym zgodnie z orzeczeniem TSUE z 11 września 2019 r. sygn. C-383/18 przysługuje wierzytelność w stosunku do banków, instytucji finansowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tej branży z tytułu zwrotu prowizji, opłaty przygotowawczej, administracyjnej itp.

Zadaniem partnera jest pozyskanie Klienta, który byłby zainteresowany dokonaniem cesji wierzytelności owej prowizji/opłaty za zapłatą określonej ceny bądź ewentualnie reprezentowanie takiego Klienta w postepowaniu sądowym. W większości są to już Wasi Klienci, którzy nie posiadają wiedzy o takiej możliwości.

Zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłat”

Artykuł 49 ust. 1 ustawy należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tym wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Powyższe dotyczy osób które dokonały wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Nie dotyczy to kredytów firmowych, rat leasingu czy też wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Spłata kredytu/pożyczki może nastąpić poprzez szybszą jego spłatę, konsolidację bądź refinansowanie – tacy Klienci mają również roszczenie o zwrot prowizji/opłaty.

Jak przebiega proces współpracy?

Naszym celem jest stworzenie programu partnerskiego opartego na wzajemnym zaufaniu, obopólnej współpracy, rozwoju naszej działalności i dotarcia do jak największego grona Klientów zainteresowanych naszym produktem.

1

Nawiązanie kontaktu

Partner, nawiązuje kontakt z Klientem, uzyskując od niego dokumenty w postaci umowy kredytu wraz z potwierdzeniem jego spłaty bądź umową konsolidacyjną, ewentualnie raportem BIK.

2

Analiza dokumentów

Dokumenty przesyłane są na adres mailowy [email protected] celem dokonania ich analizy, weryfikacji i wyliczenia kwoty, jaka należna jest do zwrotu.
Partner uzyskuje informację zwrotną o wysokości prowizji w ciągu jednego dnia, najpóźniej dnia kolejnego od przesłania kompletu dokumentów (najpóźniej w ciągu 48 godzin w zakresie dni roboczych)

3

Zakup wierzytelności

Rolą partnera jest następnie ustalenie bezpośrednio z Klientem kwoty, za jaką gotów jest sprzedać nam przysługującą mu wierzytelność. W wypadku ustalenia ceny nabycia wierzytelności, partner informuje mailowo o cenie kupna wraz z aktualnymi danymi Klienta ( kserokopia dowodu osobistego, nr telefonu do Klienta, nr rachunku Klienta).
W mailu zwrotnym otrzymuje wówczas umowę cesji wierzytelności wraz z upoważnieniem celem podpisania przez Klienta.
Następnie oryginały dokumentów (cesja + upoważnienie x2) wraz z oryginałem umowy kredytu/pożyczki są odsyłane na adres Kancelarii obsługującej naszą firmę. Jeden podpisany egzemplarz umowy cesji plus oryginał umowy jest odsyłany bezpośrednio na adres Klienta.

4

Otrzymanie płatności

Po otrzymaniu dokumentów i ich weryfikacji następuje wypłata środków dla Klienta w ciągu 3 dni od dnia ich otrzymania. Następnie wynagrodzenie otrzymuje nasz Partner.

Zbuduj właśną sieć!

W oparciu o dany produkt możesz samodzielnie nawiązać współpracę z innymi pośrednikami, którzy będą należeć do Twojej struktury. W takim wypadku każdy nowy pośrednik, który chciałby z nami współpracować z Twojego polecenia będzie także pracował na Twoje wynagrodzenie. Uzyskasz wówczas bierny dochód w ramach Klientów, jakie pozyska dodatkowy nasz partner.

Poznaj korzyści ze współpracy z marką
zwracamprowizje.pl jako partner biznesowy:

 • budujemy swój wizerunek jako największej tego typu firmy w Polsce, gdyż jesteśmy w stanie obsługiwać naszych klientów kompleksowo i na najwyższym poziomie, jesteś członkiem naszej sieci,
 • nasza oferta staje się atrakcyjniejsza dla klientów, dopasowana do ich potrzeb,
 • zwiększamy kanały dystrybucji – dzięki Tobie mamy możliwość dotarcia do nowych klientów, do nowych rynków zbytu,
 • docieramy do większej ilości klientów, zwiększamy naszą ofertę i mamy możliwość zarobienia większej ilości pieniędzy, Ty w tym czynnie uczestniczysz!
 • mamy większą stabilizację, Ty również,
 • zwiększamy skalę działania, razem z Tobą,
 • zdobywamy nowe polecenia i jesteśmy polecani większej ilości osób,
 • łączymy nasze sieci dystrybucji i mamy większy zasięg,
 • łączymy środki na reklamę, a tym samym zwiększamy możliwości promocji,
 • budujemy nowe, dające satysfakcję relacje interpersonalne,
 • wspólnie realizujemy nasze cele,
 • pojawiają się nowe cele, które mogą być akceleratorem w naszym rozwoju i rozwoju naszych biznesów,
 • rozpoczynamy realizację wspólnych projektów, które wcześniej były poza naszym zasięgiem,
 • zyskujemy wsparcie mentalne, mamy partnera z którym możemy przedyskutować nasze pomysły, rozważyć kierunki działania,
 • pojawia nam się szersza perspektywa,
 • maksymalizujemy rozwiązania,
 • budujemy naszą pewność siebie i wiarę w nasze możliwości,
 • mamy poczucie spełnienia, rośnie nasza satysfakcja, osiągamy sukces,
 • mamy możliwość rozwiązywania problemów i szukania nowych rozwiązań z naszym partnerem,
 • nowe pomysły partnera także mogą być wdrażane,
 • możliwość budowania swojej pozycji na rynku lokalnym,
 • możliwość budowania własnej struktury biznesowej,

A wszystko to z Twoim aktywnym udziałem!

Kontakt

Telefon:

663 580 363

Godziny pracy:

Pon.-Pt.: 8-16